Aluminium-kraansystemen: vakinterview met Klaus-Dieter Schwabenthan

Aluminium kraansystemen aan een plafond aangebracht
Aluminium kraansystemen voor de ergonomische en gezondheidsbeschermende handling van lasten zijn de trend
Aluminium profielen van de kraan
Aluminium profiel en loopkatten uit het nieuwe kraansysteem van Schmalz zijn nu meer belastbaar
Kraansysteem met een vacuümheffer van Schmalz
Het modulaire systeem maakt het mogelijk, individuele kraanoplossingen flexibel en tegen lage kosten te realiseren
Afbeelding over de krachten, welke benodigd waren om met de kraan te werken
60 procent geringere krachtsinspanning bij het werken met Schmalz aluminium kraansystemen in vergelijking met traditionele kraaninstallaties van staal
De heer Klaus-Dieter Schwabenthan
Klaus-Dieter Schwabenthan, Manager Business Development en Supply Process vacuüm-handlingsystemen bij Schmalz
Klaus-Dieter Schwabenthan, verantwoordelijk voor de business unit handlingsystemen bij de vacuümspecialist Schmalz, over de trend naar lichte kraansystemen van aluminium en het Schmalz kraanprogramma.


Hoe ontwikkelt zich de markt voor kranen?
De markt voor kranen werd lang gedomineerd door de gevestigde fabrikanten van stalen kraansystemen. De oorsprong daarvan ligt in de handling van zeer grote en zware lasten van tot wel meerdere tonnen. Toen dan kleinere lasten van onder de 1.000 kilogram een thema werden, hebben veel van deze aanbieders gewoon hun systeem van door een motor aangedreven zware lastkranen kleiner gemaakt. Echter bij deze toepassingen is het aandeel met de hand geleide kraansystemen duidelijk groter en de eisen op het gebied van soepel bewegen en ergonomie van de systemen zijn andere.

 

Welke potentiële mogelijkheden zijn er voor Schmalz?
Wij hebben de trend naar lichte kraansystemen van aluminium mede geïnitieerd en als één van de eerste fabrikanten in het jaar 2006 een doorwrocht systeem gepresenteerd. Sedertdien nemen wij een zeer dynamische groei in de markt voor licht kraansystemen waar. En dat potentieel is nog lang niet uitgeput. De aanjagers van deze groei zijn onder andere de groeiende logistieke branche en het toenemende bewustzijn van de industrie voor ergonomie en bescherming van de gezondheid op de werkplek.

 

Wat verwachten de klanten vandaag de dag van moderne kraanoplossingen?
Onze klanten verwachten van een moderne kraanoplossing dat zij individueel op haar ruimtelijke omstandigheden en haar speciale toepassing is aangepast. Het gaat dus niet om het maximaal draagvermogen, maar veel meer om een aan de handlingtaak aangepaste oplossing. Op de voorgrond staat het ontlasten van en de acceptatie door de medewerkers. Tegelijkertijd dienen natuurlijk doorlooptijden te worden verkort en de productiviteit te worden verhoogd. Tevens de investeringszekerheid in de vorm van een lange technische levensduur in combinatie met lage slijtagewaarden is voor onze klanten belangrijk.

 

Op welke branches en toepassingen is de focus van Schmalz gericht?
Wij dekken de handling van lasten lager dan 1.000 kilogram in alle logistieke processen af. Daarbij behoren het orderpicking en verplaatsen van goederen evenzeer als het beladen van een machine en de handling in montageprocessen. Een groot potentieel voor aluminium kraansystemen zien wij in de automobielbranche, welke als pionier bij de ergonomische vormgeving van werkplekken telt.

 

Met ergonomie en bescherming van de gezondheid op de werkplek spreekt u een belangrijk thema aan.
Absoluut. Aan de ene kant stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers steeds verder. Aan de andere kant wordt het voor ondernemingen moeilijker, opvolgers resp. nieuwe krachten te vinden. Deze structurele veranderingen maken een andere benadering c.q. een heroverweging noodzakelijk: Werkgevers dienen er nu voor te zorgen dat hun medewerkers het werk ook nog over tien, 20 of 30 jaar mogelijk nog zonder beperking kunnen uitvoeren.


Welke bijdrage kunnen kranen op dit gebied leveren?
Kranen in het algemeen en onze aluminium kranen in het bijzonder reduceren de belastingen voor de medewerker tijdens het transport van lasten duidelijk. Wij hebben nagerekend: de noodzakelijke krachtsinspanning voor het verplaatsen van de last is bij onze alukranen slechts ongeveer half zo hoog als bij vergelijkbare systemen van staal. Deze lichtlopende eigenschap bereiken wij dankzij een optimale massa-draagvermogen-verhouding. Overeenkomstig is het risico van slijtageverschijnselen van het multi-skelet-toestel en letsels door overbelasting gereduceerd. De meer ergonomische manier van werken heeft uiteraard, dankzij lagere vermoeidheidsverschijnselen, een positieve uitwerking op de productiviteit.

 

Schmalz heeft onlangs zijn kraansysteem herzien. Wat is er nieuw?
Met de herziening van ons kraansysteem hebben wij de ergonomie verder verbeterd. Allereerst hebben wij de loopkatten nauwkeurig onder de loep genomen. De geometrie werd tot nu toe hoofdzakelijk productietechnisch bepaald en was een roldiameter (wiel) van 50 millimeter onontbeerlijk. Dankzij het nieuwe design van de loopkat kunnen nu bredere rollen met een grotere diameter worden toegepast. Dientengevolge kunnen lasten makkelijker in beweging worden gebracht – specialisten noemen dat een geringere losbreekkracht. Tevens wordt het verplaatsen van de last meer eenvoudig. Het principe is hetzelfde als bij fietsen: een fiets met 28"-banden kan met minder krachtsinspanning dan een 24"-band worden bereden. Omdat de bedrijfsduur per wiel geringer is, wordt bovendien de slijtage gereduceerd.


U heeft tevens het aluminium profiel gewijzigd.
Ja. Het nieuwe profiel is dankzij een verticale afsteuning in de bovenste holle kamer duidelijk meer belastbaar. Het neemt verticale krachten zowel naar beneden alsook naar boven op en buigt minder door. Dat is niet alleen in toepassingen met grote verticale krachten, zoals bijvoorbeeld bij manipulatoren, van voordeel. Gebruikers kunnen in veel gevallen een kleiner profiel selecteren of de ophangafstand vergroten – beide mogelijkheden verlagen de systeemkosten.

 

Zijn er nog meer verbeteringen?
Wij hebben het aanbod aan toebehoren uitgebreid. Zo bieden wij onze klanten in de toekomst servicestations aan, waarmee zij eenvoudig loopkatten kunnen vervangen of meerdere kraanliggers op een later tijdstip kunnen implementeren. Bovendien hebben wij elektrische rijaandrijvingen in ons programma opgenomen. Zij ondersteunen de operators bij onnatuurlijke bewegingen of bij de handling van grotere lasten. Een modulair integratieconcept maakt de montage en aanpassing ter plaatse op de infrastructuur eenvoudiger. Daarmee kan de klant zich in de meeste gevallen een staalconstructie voor het bevestigen van de kraaninstallatie besparen.


Is de herziening tevens op de kolom- en wandzwenkkranen van toepassing?
Uiteraard. Onze zwenkkranen zijn op dezelfde componenten als de hangbaankraansystemen gebaseerd. Daardoor hebben alle voordelen, zoals het gereduceerde veelvoud aan onderdelen, de grotere weerstandsmomenten van de profielen en de verbeterde lichtlopende eigenschappen ook hier effect.

 

 

 
XHeeft u gevonden wat u zocht?

Wij adviseren u graag.

Telefoon +31 74 25557-57

schmalz@schmalz.nl

Telefoon +31 74 25557-57
 

De volgende fouten zijn ontstaan bij het invullen van het formulier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Items gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.